Polityka prywatności

Ostatnia aktualizacja na: 04.07.2022

Niniejsza Informacja o ochronie danych zawiera informacje na temat przetwarzania danych osobowych użytkownika za każdym razem, gdy odwiedza on stronę internetową HIP Campers (zwaną dalej „HIP Campers”, „my” lub „nas”) oraz podczas zakupu towarów na tych stronach.

1. Zakres, administrator danych, inspektor ochrony danych i definicje

1.1. Zakres niniejszej Informacji o ochronie danych

Niniejsza Informacja o ochronie danych ma zastosowanie do korzystania ze strony internetowej HIP Campers, w tym sklepu internetowego i wszelkich środków związanych z realizacją i anulowaniem zakupu online, utworzeniem konta klienta, wysyłką biuletynu, dalszymi e-mailami informacyjnymi i usługami dla klientów, a także do naszych działań marketingowych na stronach internetowych osób trzecich.

1.2. Administrator przetwarzający dane osobowe użytkownika

O ile w niniejszej Informacji o ochronie danych nie określono inaczej, administratorem danych osobowych użytkownika jest:
Pillar Ltd.
62 Shumako Street
1434 Sofia
Bułgaria
privacy@hipcampers.com

1.3. Dane kontaktowe inspektora ochrony danych

Inspektor ochrony danych
Pillar Ltd.
62 Shumako Street
1434 Sofia
Bułgaria
privacy@hipcampers.com

1.4. Definicje

Niniejsza Informacja o ochronie danych opiera się na następujących terminach wynikających z przepisów o ochronie danych, które zdefiniowaliśmy w celu ułatwienia ich zrozumienia.

 • RODO oznacza Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).
 • Odbiorca oznacza osobę fizyczną lub prawną, organ publiczny, agencję lub inny organ, któremu ujawniane są dane osobowe, niezależnie od tego, czy jest stroną trzecią. Organy publiczne, które mogą otrzymywać dane osobowe w ramach konkretnego dochodzenia zgodnie z prawem Unii lub prawem państwa członkowskiego, nie są jednak uznawane za odbiorców; przetwarzanie tych danych przez organy publiczne musi być zgodne z obowiązującymi przepisami o ochronie danych zgodnie z celami przetwarzania.
  Przykłady możliwych odbiorców: Banki/dostawcy usług płatniczych, firmy logistyczne i dostawcy usług spedycyjnych oraz dostawcy usług IT; więcej informacji znajduje się w sekcji 4)
 • Dane osobowe oznacza wszelkie informacje dotyczące zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osoby fizycznej („osoby, której dane dotyczą”); możliwa do zidentyfikowania osoba fizyczna to osoba, którą można bezpośrednio lub pośrednio zidentyfikować, w szczególności na podstawie identyfikatora takiego jak imię i nazwisko, numer identyfikacyjny, dane o lokalizacji, identyfikator internetowy lub jeden bądź kilka szczególnych czynników określających fizyczną, fizjologiczną, genetyczną, psychiczną, ekonomiczną, kulturową lub społeczną tożsamość osoby fizycznej.
  Przykłady danych osobowych: Imię i nazwisko, dane kontaktowe, dane bankowe lub dane karty kredytowej.
 • Kontroler oznacza osobę fizyczną lub prawną, organ publiczny, jednostkę lub inny podmiot, który samodzielnie lub wspólnie z innymi ustala cele i sposoby przetwarzania danych osobowych; jeżeli cele i sposoby takiego przetwarzania są określone w prawie Unii lub w prawie państwa członkowskiego, administrator lub konkretne kryteria jego wyznaczania mogą być przewidziane w prawie Unii lub w prawie państwa członkowskiego.
  W przypadku działań związanych z przetwarzaniem danych opisanych w niniejszej Informacji o ochronie danych Administratorem jest Pillar Ltd., chyba że określono inaczej (sekcja 1.2.).
 • Przetwarzanie oznacza operację lub zestaw operacji wykonywanych na danych osobowych lub zestawach danych osobowych w sposób zautomatyzowany lub niezautomatyzowany, takich jak zbieranie, utrwalanie, organizowanie, porządkowanie, przechowywanie, adaptowanie lub modyfikowanie, pobieranie, przeglądanie, wykorzystywanie, ujawnianie poprzez przesłanie, rozpowszechnianie lub innego rodzaju udostępnianie, dopasowywanie lub łączenie, ograniczanie, usuwanie lub niszczenie.

2. Cele i podstawy prawne przetwarzania przez nas danych osobowych użytkownika

2.1. Przetwarzanie danych użytkownika podczas odwiedzania naszej witryny internetowej

Jeśli użytkownik odwiedza naszą witrynę internetową w celu uzyskania informacji o produktach i usługach bez rejestracji konta klienta, zakupu produktów w naszym sklepie internetowym lub w inny sposób aktywnego przekazywania nam informacji (wyłącznie w celach informacyjnych), przetwarzamy jego dane osobowe w następujących celach i na podstawie następujących podstaw prawnych:

2.1.1. Zapewnienie stron internetowych i bezpieczeństwa IT

Przetwarzamy dane osobowe użytkownika, które są technicznie niezbędne do umożliwienia nam udostępniania użytkownikowi naszych witryn internetowych oraz zagwarantowania stabilności i bezpieczeństwa podczas odwiedzania naszych witryn internetowych. Obejmuje to następujące dane osobowe:

 • Adres IP
 • typ i wersja przeglądarki
 • system operacyjny i platforma
 • pełny adres URL (Uniform Resource Locator)

Te dane osobowe będą przechowywane w celach bezpieczeństwa w plikach dziennika serwera, które zostaną automatycznie usunięte po 7 dniach. Przetwarzanie danych jest niezbędne w celu umożliwienia użytkownikowi korzystania z naszych witryn internetowych, a także w celu zagwarantowania bezpieczeństwa informatycznego w ramach naszego uzasadnionego interesu.

2.1.2. Dostarczanie zlokalizowanych stron internetowych

Przetwarzamy również dane osobowe użytkownika, które są technicznie niezbędne, aby umożliwić nam dostarczanie użytkownikowi zlokalizowanej wersji stron internetowych, w szczególności w odniesieniu do języka. Przetwarzanie danych jest niezbędne do celów wynikających z naszego prawnie uzasadnionego interesu polegającego na dostosowaniu naszej strony internetowej do potrzeb użytkownika.

2.1.3. Google Analytics

Na naszych stronach internetowych korzystamy z Google Analytics, usługi analizy internetowej firmy Google Inc. („Google”). Google Analytics wykorzystuje pliki cookie (więcej informacji na temat plików cookie można znaleźć w sekcji 2.1.9 i naszych Informacjach o plikach cookie), które umożliwiają analizę korzystania z naszych witryn internetowych. Informacje generowane przez pliki cookie na temat korzystania z naszych stron internetowych są z reguły przesyłane na serwer Google w USA, gdzie są przechowywane. W imieniu HIP Campers Google będzie wykorzystywać te informacje w celu oceny korzystania ze stron internetowych, przygotowywania raportów dotyczących aktywności na stronie internetowej, analizowania wpływu i ulepszania dostosowywania naszych reklam cyfrowych oraz świadczenia dalszych usług na rzecz HIP Campers związanych z korzystaniem ze stron internetowych i Internetu. Adres IP przesłany z przeglądarki użytkownika w odniesieniu do Google Analytics nie jest łączony z innymi danymi przez Google. Więcej informacji na temat warunków użytkowania i ochrony danych można znaleźć pod adresem:
https://policies.google.com/terms
https://policies.google.com/privacy
Przetwarzanie danych jest niezbędne do celów wynikających z naszego uzasadnionego interesu, polegającego na przeprowadzaniu analiz w celu ulepszania naszej strony internetowej i naszych produktów oraz reklamowania naszych produktów w Internecie w spersonalizowany i skuteczny sposób.

Rezygnacja z Google Analytics:
Użytkownik może uniemożliwić przetwarzanie swoich danych dotyczących użytkowania (w tym adresu IP) przez Google Analytics, pobierając i instalując dodatek do przeglądarki dostępny pod poniższym linkiem:
https://tools.google.com/dlpage/gaoptout

Ponadto użytkownik może uniemożliwić Google Analytics gromadzenie danych dotyczących korzystania z naszych witryn internetowych, klikając poniższy link:
Kliknij tutaj, aby zrezygnować z Google Analytics

W takim przypadku w aktualnie używanej przeglądarce ustawiany jest trwały plik cookie opt-out (nazwa: „ga-disable-UA-[…]”), który zapobiega rejestrowaniu danych użytkownika w przyszłości, gdy odwiedza on naszą witrynę internetową za pomocą tej konkretnej przeglądarki. Jeśli korzystasz z innej przeglądarki, Google Analytics będzie zasadniczo włączone, chyba że plik cookie rezygnacji jest również ustawiony w tej przeglądarce. Należy pamiętać, że Google Analytics zostanie ponownie włączony, jeśli użytkownik usunie wyżej wymieniony plik cookie rezygnacji w przeglądarce.

2.1.4. Śledzenie konwersji i wyświetlanie reklam/retargetowanie na stronach internetowych osób trzecich

Gdy użytkownik odwiedza naszą witrynę internetową, tagi i pliki cookie są ustawiane przez naszych dostawców retargetingu w celu śledzenia, które produkty użytkownik oglądał lub kupił w naszych witrynach internetowych. Gdy użytkownik odwiedza naszą witrynę internetową z urządzenia mobilnego z usługami lokalizacyjnymi, możemy gromadzić i przetwarzać informacje o jego rzeczywistej lokalizacji, takie jak sygnały GPS wysyłane przez urządzenie mobilne. Możemy również korzystać z różnych technologii w celu określenia lokalizacji, takich jak dane z czujników urządzenia użytkownika, które mogą na przykład dostarczać informacji o pobliskich punktach dostępu Wi-Fi i wieżach komórkowych.

Za pomocą tych informacji możemy następnie wyświetlać indywidualne oferty produktów HIP Campers na stronach internetowych osób trzecich za pośrednictwem naszych dostawców retargetingu, promocje, które są istotne dla użytkownika w danej lokalizacji, oraz analizować wyniki w celu dalszego ulepszania naszych reklam. Gromadzone i wykorzystywane przez nas informacje dotyczą sposobu, w jaki urządzenie jest używane do odwiedzania naszych witryn internetowych, a NIE osoby korzystającej z urządzenia.

Aby uzyskać więcej informacji na temat przetwarzania danych przez naszych dostawców retargetingu wymienionych poniżej, należy zapoznać się z odpowiednimi politykami prywatności:

Przetwarzanie tych danych jest niezbędne w celu realizacji naszego uzasadnionego interesu polegającego na reklamowaniu naszych produktów w Internecie w spersonalizowany i skuteczny sposób.


Rezygnacja z retargetingu:

Użytkownik może sprzeciwić się takiemu przetwarzaniu danych, klikając poniższy(e) link(i) rezygnacji odpowiedniego(ych) dostawcy(ów) retargetingu.

2.1.5. Korzystanie z plików cookie

Na naszej stronie internetowej używamy plików cookie. Pliki cookie to małe pliki tekstowe, które są przechowywane w przeglądarkach urządzeń końcowych użytkownika za każdym razem, gdy odwiedza on nasze witryny internetowe. Dzięki plikom cookie działania i ustawienia użytkownika na naszych stronach internetowych mogą być śledzone, przechowywane i rozpoznawane przez czas trwania sesji przeglądarki, a nawet po jej zakończeniu. Ponadto pliki cookie i ich identyfikatory umożliwiają rozpoznanie przeglądarki użytkownika. Na przykład, po opuszczeniu witryny użytkownik może odtworzyć zawartość swojej karty zakupów lub wyświetlić ostatnio oglądane produkty. Zasadniczo pliki cookie poprawiają komfort przeglądania. Użytkownik może jednak preferować wyłączenie plików cookie w tej witrynie i w innych witrynach.

Aby uzyskać więcej informacji na temat korzystania z plików cookie w naszej witrynie, kategorii plików cookie i indywidualnych ustawień, zapoznaj się z naszymi Ustawieniami plików cookie.

Najskuteczniejszym sposobem na to jest wyłączenie plików cookie w przeglądarce poprzez zapoznanie się z sekcją pomocy przeglądarki lub zajrzenie na stronę About Cookies, która zawiera wskazówki dla wszystkich nowoczesnych przeglądarek.

2.1.6. Obsługa klienta

W zależności od przedmiotu żądania, będziemy polegać na danych osobowych użytkownika, które były przechowywane w ramach innych czynności przetwarzania danych w naszych systemach (np. dane podane przez użytkownika podczas zakupu). Jeśli i w zakresie, w jakim jest to konieczne do udzielenia odpowiedzi na zapytanie użytkownika, będziemy również gromadzić dane ze źródeł zewnętrznych (np. zapytanie do dostawcy usług spedycyjnych w ramach śledzenia przesyłki lub wniosek o dochodzenie).

W kontekście żądań dotyczących relacji (przed)umownej z użytkownikiem przetwarzanie danych jest niezbędne do wykonania umowy (świadczenia usługi na rzecz klienta) zawartej z użytkownikiem. Jeśli użytkownik chce skorzystać ze swoich praw w stosunku do nas, korespondenta, przetwarzanie danych jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego. Jeśli użytkownik chce otrzymać informacje lub złożyć skargę dotyczącą naszych produktów i usług, odpowiednie przetwarzanie danych jest niezbędne w celu realizacji naszego uzasadnionego interesu polegającego na udzieleniu odpowiedzi na prośbę o informacje / skargę.

2.2. Marketing e-mailowy

2.2.1. Wysyłka newslettera pocztą elektroniczną do subskrybentów

Jeśli użytkownik zapisał się do naszego biuletynu e-mail, będziemy od czasu do czasu wysyłać mu biuletyny, aby informować go o naszych produktach, usługach i promocjach. Przetwarzanie danych odbywa się na podstawie zgody użytkownika.

Wycofanie zgody:

Użytkownik może wycofać swoją zgodę i zrezygnować z subskrypcji naszego biuletynu w dowolnym momencie, wysyłając wiadomość e-mail z prośbą o anulowanie subskrypcji do naszego klienta (hello@hipcampers.com) i/lub klikając łącze rezygnacji z subskrypcji zawarte w każdym biuletynie.

2.2.2. Bezpośrednie marketingowe wiadomości e-mail do istniejących klientów

Po zakupie towarów możemy – niezależnie od tego, czy użytkownik zapisał się do naszego newslettera – wysyłać mu marketingowe wiadomości e-mail dotyczące podobnych produktów i usług. Podstawą przetwarzania danych jest nasz uzasadniony interes polegający na reklamowaniu naszych produktów i usług.

Sprzeciw wobec wiadomości e-mail dotyczących marketingu bezpośredniego:

Użytkownik może w dowolnym momencie sprzeciwić się przetwarzaniu danych osobowych i zrezygnować z subskrypcji naszych wiadomości e-mail dotyczących marketingu bezpośredniego, wysyłając wiadomość e-mail z prośbą o anulowanie subskrypcji na adres hello@hipcampers.com i/lub klikając łącze rezygnacji z subskrypcji zawarte w każdej wiadomości e-mail dotyczącej marketingu bezpośredniego.

2.3. Rejestracja i zakładanie konta klienta

Odwiedzając naszą stronę internetową, można utworzyć konto klienta. Rejestracja konta klienta wymaga podania danych osobowych. Pola obowiązkowe są odpowiednio oznaczone w formularzu wejściowym. Przetwarzanie danych jest niezbędne do wykonania umowy (udostępnienia konta klienta) zawartej z użytkownikiem.

2.4. Przetwarzanie danych w przypadku zamówień w sklepie internetowym

Przetwarzamy dane osobowe użytkowników w związku z zakupem towarów w naszym sklepie internetowym.

2.4.1. Zakup i płatność za towary w sklepie internetowym

Przetwarzamy dane osobowe użytkownika (tj. dane kontaktowe, informacje dotyczące wysyłki i płatności) w przypadku zakupu towarów w sklepie internetowym. W przypadku zakupu towarów dla innej osoby (osoby trzeciej) przetwarzamy dane osobowe osoby trzeciej podane przez użytkownika (imię i nazwisko oraz wszelkie dane kontaktowe) w celu wysyłki towarów do osoby trzeciej. Należy upewnić się, że osoba trzecia została wystarczająco poinformowana przez użytkownika o przetwarzaniu jej danych przez HIP Campers oraz że użytkownik jest upoważniony do przekazywania takich danych. Przetwarzanie danych jest niezbędne do wykonania umowy zawartej z użytkownikiem.

2.4.2. Wiadomości e-mail o porzuceniu koszyka

Jeśli użytkownik rozpoczął proces składania zamówienia przy użyciu konta klienta, ale go nie zakończył, wyślemy mu wiadomość e-mail z przypomnieniem na adres e-mail zapisany na koncie klienta, dotyczącą zainicjowanego przez niego procesu zakupu. Przetwarzanie tych danych jest niezbędne w celu realizacji naszego uzasadnionego interesu polegającego na przypominaniu użytkownikowi o wszelkich procesach zakupowych, których jeszcze nie ukończył.

Sprzeciw wobec wiadomości e-mail dotyczących porzucenia koszyka:

Użytkownik może w dowolnym momencie sprzeciwić się przetwarzaniu danych osobowych i zrezygnować z subskrypcji wiadomości e-mail dotyczących porzucenia koszyka, wysyłając wiadomość e-mail z prośbą o anulowanie subskrypcji na adres hallo@hipcampers.com i/lub klikając łącze rezygnacji z subskrypcji zawarte w każdej wiadomości e-mail dotyczącej porzucenia koszyka.

2.4.3. Oszustwa i kontrola kredytowa

Przed zawarciem umowy kupna-sprzedaży przeprowadzamy kontrolę pod kątem oszustw finansowych i kredytowych. Ma to na celu umożliwienie nam zaoferowania użytkownikowi wyboru różnych metod płatności, a jednocześnie zabezpieczenie się przed nieterminową płatnością faktury. W ramach kontroli kredytowej sprawdzamy wszystkie wcześniejsze zamówienia na koncie klienta. Sprawdzane jest również, czy adres dostawy różni się od adresu rozliczeniowego, czy adres dostawy jest nowy lub czy zamówienie powinno zostać dostarczone do paczkomatu. Przetwarzanie tych danych jest niezbędne w celu realizacji naszego uzasadnionego interesu polegającego na zapobieganiu opóźnieniom w płatnościach i oszustwom.

2.4.4. Anulowanie zakupu

W każdym przypadku anulowania zakupu (np. odstąpienia od umowy) będziemy przetwarzać dane osobowe użytkownika w celu zwrotu towarów i zwrotu ceny zakupu. Przetwarzanie danych jest niezbędne do wykonania umowy zawartej z użytkownikiem i/lub do wypełnienia obowiązku prawnego.

2.4.5. E-maile z zaproszeniem do oceny i recenzji produktu

Chcielibyśmy wiedzieć, czy jesteś zadowolony z zakupionych u nas towarów. W tym celu przetwarzamy adres e-mail użytkownika i dane dotyczące zakupu (np. zakupione towary i datę zakupu), aby w ciągu miesiąca od zakupu wysłać użytkownikowi wiadomość e-mail z zaproszeniem do oceny i recenzji zakupionego produktu. Przetwarzanie danych jest niezbędne w celu realizacji naszego uzasadnionego interesu w zakresie dobrej obsługi klienta i marketingu.

Sprzeciw wobec wiadomości e-mail z oceną produktu i zaproszeniem do recenzji:

Użytkownik może w dowolnym momencie sprzeciwić się przetwarzaniu danych osobowych i zrezygnować z subskrypcji naszych wiadomości e-mail z recenzjami i ocenami produktów, wysyłając wiadomość e-mail z prośbą o rezygnację z subskrypcji na adres hallo@hipcampers.com i/lub klikając łącze rezygnacji z subskrypcji zawarte w każdej wiadomości e-mail z recenzjami i ocenami produktów.

2.4.6. Proces wydobywczy, windykacja i egzekwowanie i/lub obrona roszczeń prawnych

W przypadku nieuregulowanych należności poinformujemy użytkownika o tym fakcie za pośrednictwem wiadomości e-mail, SMS, listownie lub telefonicznie, a w pewnych okolicznościach wyślemy list monitujący. Jeśli i w zakresie, w jakim użytkownik nadal nie dokona płatności, rozpoczniemy procedurę windykacji należności.

Procedura windykacji zostanie przeprowadzona przez zaangażowaną przez nas agencję windykacyjną. Jeśli będzie to konieczne do przeprowadzenia procedury windykacyjnej, agencja windykacyjna przeprowadzi kwerendę adresową, korzystając w ten sposób z rejestrów publicznych w celu zlokalizowania użytkownika jako dłużnika.

W przypadku sporu prawnego z użytkownikiem będziemy przetwarzać jego dane osobowe w celu egzekwowania i/lub obrony naszych praw. Jeśli i w zakresie niezbędnym do rozstrzygnięcia sporu prawnego, będziemy opierać się również na danych z innych źródeł (np. rejestrów publicznych).

Przetwarzanie danych jest niezbędne do wykonania umowy zawartej z użytkownikiem (podstawa prawna: Art. 6 (1) zdanie 1, lit. b RODO), a także w celu realizacji naszego prawnie uzasadnionego interesu polegającego na zapobieganiu nadużyciom naszych usług oraz na ustalaniu i dochodzeniu roszczeń prawnych (podstawa prawna: Art. 6 (1) zdanie 1, lit. f RODO).

2.5. Inne przetwarzanie

2.5.1. Przeprowadzanie audytów wewnętrznych

W ramach audytów przeprowadzanych w HIP Campers, zarówno w kraju, jak i za granicą, dane osobowe mogą być przetwarzane. Podczas tego procesu opieramy się również na danych z innych źródeł, w zależności od przypadku (np. agencji kredytowych).

W pewnych okolicznościach dane użytkownika mogą być również odpowiednio przetwarzane w celu zidentyfikowania i naprawienia niewłaściwego postępowania w przedsiębiorstwie oraz w celu wdrożenia programów zgodności i środków zgodności.

2.5.2. Wydawanie analiz

Na podstawie Twoich danych, które przetwarzamy w rozumieniu punktu 2 niniejszej Informacji o ochronie danych, możemy sporządzać analizy. Służą one jako podstawa do podejmowania przez nas decyzji biznesowych, ulepszania naszych produktów i usług, dostosowywania się do potrzeb naszych klientów oraz prowadzenia działań marketingowych. Analizy wydane na tej podstawie nie mają już żadnego osobistego odniesienia, co oznacza, że nie jest już możliwe prześledzenie ich wstecz do użytkownika. Przetwarzanie danych jest niezbędne do celów wynikających z naszego prawnie uzasadnionego interesu polegającego na ulepszaniu oferowanych przez nas produktów i usług oraz prowadzeniu działań marketingowych.

3. Przechowywanie i usuwanie danych osobowych

Przechowujemy dane osobowe użytkownika tak długo i w takim zakresie, w jakim jest to wymagane do celów określonych w niniejszej Informacji o ochronie danych (sekcja 2).

Gdy tylko dane do celów wymienionych w sekcji 2 przestaną być wymagane, przechowujemy dane osobowe użytkownika przez okres, w którym użytkownik może dochodzić roszczeń wobec nas lub my możemy dochodzić roszczeń wobec użytkownika (ustawowy okres przedawnienia wynosi zazwyczaj trzy lata, licząc od końca roku, w którym powstało roszczenie, np. od końca roku zakupu). Ponadto przechowujemy dane osobowe użytkownika tak długo i w takim zakresie, w jakim jesteśmy do tego zobowiązani przepisami prawa. Okresy przechowywania mogą odpowiednio trwać do dziesięciu lat.

4. Przekazywanie danych osobowych i kategorie odbiorców

Dane osobowe użytkownika mogą być przekazywane/ujawniane następującym kategoriom odbiorców:

 • Dostawcy usług IT, którzy przygotowują platformy, bazy danych i narzędzia dla naszych produktów i usług (np. nasza strona internetowa, sprzedaż towarów, wysyłka biuletynów i e-maili informacyjnych), przeprowadzają analizy nawyków użytkowników na naszych stronach internetowych, przeprowadzają kampanie marketingowe i przetwarzają dane osobowe podczas procesu zakupu po naszej stronie.
 • W związku z korzystaniem z Google Analytics i Google AdWords, w tym z tagów i plików cookie, dane osobowe użytkownika mogą być przekazywane do USA. W przypadku USA Komisja UE nie zdecydowała, że istnieje odpowiedni poziom ochrony danych w rozumieniu RODO; taka decyzja stwierdzająca odpowiedni stopień ochrony (art. 45 RODO) nie została podjęta. Google LLC podlega jednak Tarczy Prywatności UE-USA. Oznacza to, że zagwarantowana jest odpowiednia ochrona danych osobowych użytkownika. Pełny tekst ram Tarczy Prywatności USA można znaleźć pod poniższym linkiem:
  https://www.privacyshield.gov/servlet/servlet.FileDownload?file=015t00000004qAg
 • W przypadku zakupu produktów na naszych stronach internetowych oferujemy różne metody płatności. W celu przetworzenia płatności i, w razie potrzeby, zwrotu ceny zakupu, przekazujemy Twoje dane osobowe, w zależności od wybranej metody płatności, bankom, dostawcom usług płatniczych, dostawcom usług finansowych i firmom obsługującym karty kredytowe. Przekazywanie danych takim odbiorcom odbywa się na podstawie umowy zawartej z użytkownikiem.
 • Jeśli użytkownik nie jest w stanie wywiązać się ze swoich zobowiązań płatniczych, przekazujemy jego dane osobowe agencjom windykacyjnym, które przeprowadzają procedurę windykacji w naszym imieniu. Przekazanie danych osobowych jest niezbędne do wykonania umowy z użytkownikiem oraz w celu realizacji naszego uzasadnionego interesu w skutecznym zarządzaniu należnościami.
 • W celu dostawy produktów zakupionych przez użytkownika na naszej stronie internetowej (w tym powiadomień o statusie dostawy zamówień) przekazujemy dane osobowe użytkownika zaangażowanym przez nas dostawcom usług realizacji i wysyłki (np. DHL, UPS, Speedy itp.). Przekazanie danych osobowych użytkownika opiera się na wykonaniu umowy zawartej z użytkownikiem.
 • W przypadku sporów prawnych przekazujemy dane użytkownika właściwemu sądowi oraz, jeśli użytkownik zaangażował prawnika, temu ostatniemu w celu prowadzenia sporu prawnego. Przekazanie danych osobowych jest konieczne w celu spełnienia obowiązku prawnego i/lub w celu realizacji naszego uzasadnionego interesu w zakresie ustalenia i dochodzenia roszczeń prawnych.
 • Ponadto przekazujemy dane osobowe użytkownika tylko wtedy, gdy jesteśmy prawnie zobowiązani do przekazania takich danych (np. organom policji w ramach dochodzeń karnych lub organom nadzorującym ochronę danych). Przekazanie danych osobowych jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego.

5. Prawo do sprzeciwu wobec przetwarzania danych w oparciu o uzasadnione interesy

Przetwarzamy dane osobowe użytkownika w rozumieniu sekcji 2, w oparciu o nasz uzasadniony interes, w szczególności w celu zagwarantowania bezpieczeństwa informatycznego na naszej stronie internetowej, dostosowania naszej strony internetowej do potrzeb użytkownika, przeprowadzania analiz i działań marketingowych, informowania użytkownika o naszych produktach i usługach, przypominania o wszelkich procesach zakupowych, które nie zostały jeszcze zakończone, zwiększania zasięgu naszych produktów i działań marketingowych, zapobiegania oszustwom i nadużyciom, unikania zaległości w płatnościach, dbania o naszych klientów, zabezpieczania, egzekwowania i obrony naszych interesów prawnych (w razie potrzeby również przed sądami) oraz skutecznego i opartego na współpracy zarządzania wewnętrznego.

Niezależnie od szczególnych możliwości sprzeciwu wobec przetwarzania danych opisanych w sekcji 2 (np. udostępnione linki rezygnacji lub anulowania subskrypcji), użytkownik ma prawo w dowolnym momencie sprzeciwić się przetwarzaniu jego danych osobowych na podstawie naszych uzasadnionych interesów zgodnie z art. 6 ust. 1 zdanie 1 lit. a) RODO. 6 (1) zdanie 1, lit. f RODO z przyczyn związanych z konkretną sytuacją użytkownika, wysyłając wiadomość e-mail na adres hello@hipcampers.com. W takim przypadku nie będziemy już przetwarzać danych użytkownika w tym celu (celach), chyba że nasze uzasadnione interesy w przetwarzaniu przeważają lub przetwarzanie służy ustanowieniu, wykonaniu lub obronie roszczeń prawnych.

Jeśli użytkownik sprzeciwi się przetwarzaniu jego danych, będziemy przetwarzać wszelkie zgromadzone w tym kontekście dane osobowe w celu udzielenia odpowiedzi na jego żądanie. Przetwarzanie danych jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego.

6. Prawo do wycofania zgody

Jeśli użytkownik wyraził zgodę na przetwarzanie jego danych osobowych, może ją wycofać w dowolnym momencie. Wycofanie zgody jest skuteczne na przyszłość i nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania opartego na zgodzie przed jej wycofaniem. O ile nie zostało to wyraźnie uregulowane w sekcji 2, prosimy o przesłanie wycofania zgody na adres privacy-hallo@hipcampers.com. Jeśli użytkownik wycofa swoją zgodę, będziemy przetwarzać jego dane osobowe zebrane w związku z tym w celu udzielenia odpowiedzi na jego zapytanie. Przetwarzanie danych jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego.

7. Inne prawa użytkownika do ochrony danych

Zgodnie z RODO użytkownik może w dowolnym momencie zażądać od nas:

 • przekazywania użytkownikowi informacji na temat przetwarzanych przez nas jego danych osobowych (art. 15 RODO),
 • sprostowania (art. 16 RODO),
 • usunąć (art. 17 RODO),
 • ograniczenie (art. 18 RODO)
  i/lub
 • eksport (art. 20 RODO)

dane osobowe użytkownika przechowywane w naszych systemach.

Prosimy o przesłanie żądania, podając co najmniej imię i nazwisko, pocztą elektroniczną na adres hallo@hipcampers.com lub pisemnie na adres Pillar Ltd., 62 Shumako Street, 1434 Sofia, Bułgaria. Jeśli użytkownik skorzysta z tych praw wobec nas, będziemy przetwarzać jego dane osobowe w celu udzielenia odpowiedzi na jego żądanie. Przetwarzanie danych jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego.

8. Zmiany w niniejszej Informacji o ochronie danych

Postanowienia niniejszej Informacji o ochronie danych, w tym przywołanej Informacji o plikach cookie, mają zastosowanie w wersji obowiązującej w momencie korzystania ze sklepu internetowego. Zastrzegamy sobie prawo do uzupełniania i modyfikowania treści niniejszej Informacji o ochronie danych. Zaktualizowane Informacje o ochronie danych obowiązują od momentu, w którym zostały opublikowane na naszych stronach internetowych. W przypadku istotnych lub istotnych zmian w Informacji o ochronie danych, w szczególności zmian, które mają wpływ na przetwarzanie już zebranych przez nas danych osobowych użytkownika, poinformujemy go o tym z wyprzedzeniem (np. pocztą elektroniczną).

9. Śledzenie pikseli

Użytkownik może przeglądać i edytować swoje preferencje dotyczące reklam wyświetlanych w Internecie za pomocą Ustawień reklam w przeglądarce. Można również ustawić przeglądarkę tak, aby blokowała wszystkie pliki cookie lub zrezygnować z określonych usług tutaj: Self-Regulatory Program for Online Behavioral Advertising.